van zoeken naar vinden

Al uw informatie toegankelijk

Het zoeken, vinden, verzamelen en verwerken van de juiste informatie is een enorme uitdaging.

We ondersteunen onze klanten bij het optimaal inrichten van hun organisatie, processen en ICT. Met één zoekopdracht toont eData de juiste informatie uit aangesloten bronnen razendsnel, zodat jij direct verder kunt met je werk.

edata-beeldmerk

HET eDATA PORTAAL
DÉ OPLOSSING VOOR HET VOLDOEN AAN DE WOO!

eZoeken

Razendsnel zoeken, vinden en verzamelen

eAnonimiseren

Snel, eenvoudig en veilig anonimiseren

ePubliceren

Openbaar maken en publiceren

eData
Woo-straat

Afhandelen van Woo verzoeken

WAAR WIJ VOOR STAAN:

Veiligheid

Tijd en geld

Techniek

eDATA IS ISO 27001 GECERTIFICEERD!

Wij zijn trots te laten weten dat wij ons voortaan ISO-27001 gecertificeerd mogen noemen. Dit houdt in dat wij voldoen aan de criteria die de norm stelt op het gebied van informatiebeveiliging.

Sinds de invoering van de nieuwe privacywetgeving AVG staat cybersecurity in het middelpunt van belangstelling. Informatieveiligheid is dan ook een hot issue.  

Wij hebben veel te maken met gevoelige klantgegevens. Een data-lek kan grote gevolgen hebben uit  het oogpunt van concurrentie of omdat de informatie persoonsgegevens bevat.

Door een afhankelijke beoordelaar is vastgesteld dat wij voldoen aan de internationale standaard voor informatiebeveiliging.

Vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie en gevoelige klant-data is bij ons dus aantoonbaar goed geborgd!

iso-gecertificeerd

OP DE HOOGTE BLIJVEN

Wilt u op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen van eData?