van zoeken naar vinden

Al uw informatie toegankelijk

Wij ontzorgen met de eData Woo-straat

Dé totaaloplossing om Woo-verzoeken efficiënt en eenvoudig af te handelen.

Het zoeken, vinden, verzamelen en verwerken van de juiste informatie is een enorme uitdaging.

We ondersteunen onze klanten bij het optimaal inrichten van hun organisatie, processen en ICT. Met één zoekopdracht toont eData de juiste informatie uit aangesloten bronnen razendsnel, zodat jij direct verder kunt met je werk.

edata-beeldmerk

eDATA WOO-STRAAT

DÉ OPLOSSING VOOR HET VOLDOEN AAN DE WOO!

De Wet open overheid regelt dat je informatie van de overheid kan opvragen, vinden en inzien. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Maar hoe kan je nu voldoen aan deze regels. Hiervoor hebben wij de Woo-straat ontwikkeld.

De Woo-straat bestaat uit  4 van de 6 modules uit het eData Portaal.   >> Meer informatie over het eData Portaal.
edata-woo-straat

eZoeken

Razendsnel zoeken, vinden en verzamelen

Zoeken, vinden en verzamelen in aangesloten bronnen doe je met eZoeken. Onze krachtige zoekoplossing op basis van Elastic.

Met eZoeken vind je informatie binnen alle aangesloten bronnen in milliseconden, zodat jij direct verder kan met de afhandeling jouw Woo-verzoek.

Met eZoeken selecteer je alle relevante documenten van een Woo-verzoek en voeg je deze met één druk op de knop samen tot een dossier.

Vervolgens ga je naar de tweede stap van deWoo-straat en dit is het Anonimiseren van de documenten.

Dit doe je met de module eAnonimiseren.


eAnonimiseren

Documenten Anonimiseren en delen


Het verzamelde dossier kun je met één druk op de knop anonimiseren. Met onze slimme software worden gebruikersinspanningen geminimaliseerd. Het is zelfs mogelijk om de software automatisch grondslagen uit de Woo te laten koppelen aan alle suggesties.

Enkel of in Bulk

Anonimiseren kan met enkele bestanden of in bulk, semiautomatisch of geheel geautomatiseerd.
Het anonimiseren is veilig, onomkeerbaar en houdt rekening met eisen van Digitale Toegankelijkheid.

Zodra het Woo-verzoek gecontroleerd is kan deze gedeeld worden met betrokkenen voor zienswijzen.

Wanneer alle documenten definitief geanonimiseerd zijn kan het gehele dossier met de verzoeker gedeeld worden of worden teruggeschreven naar bijvoorbeeld het zaaksysteem of DMS.

eWaarmerken

De te publiceren informatie kan vervolgens voorzien worden van eWaarmerk. Met een eWaarmerk kan zichtbaar worden gemaakt uit welke organisatie de informatie afkomstig is en in hoeverre de informatie conform origineel is.

ePubliceren

Openbaar maken en publiceren

Naast het delen van een Woo-verzoek met de verzoeker moeten Woo-documenten actief- en passief openbaar gemaakt worden op een publicatieomgeving van jouw organisatie. Bijvoorbeeld een webpagina of een in de cloud beheerd publicatieplatform als het ePubliceren..

Het ePubliceren is gebaseerd op Elastic en daardoor razendsnel en eenvoudig doorzoekbaar voor bezoekers.

Ook is het mogelijk om openbare en gepubliceerde bestanden te verwijzen naar de Woo-index (eerder PLOOI) of direct te publiceren via de DROP.

eDATA PORTAAL

Het eData Portaal bestaat uit 6 volledig geïntegreerde modules die ook los te gebruiken zijn.

Het eData Portaal vormt de centrale voorziening van waaruit de zes modules kunnen worden aangeroepen. Daarnaast wordt in het eData portaal ook functioneel beheer uitgevoerd, zoals de configuratie van de modules.

zoekoplossing-voor-ontsluiten-van-informatie-met-module-ezoeken
// EEN INITIATIEF VAN PUURDATA EN eSPECIALISTEN

OVER eDATA

eData is een 100% Nederlandse organisatie en gericht op het duurzaam ontsluiten


van allerlei informatiebronnen binnen een organisatie en/of binnen een keten.


 >> Meer informatie..

FAQ'S over de Woo (Wet open overheid)

De Wet open overheid zorgt voor een transparantere overheid. Een zeer belangrijk onderdeel van de Woo is de verplichting tot actieve openbaarmaking van 17 informatiecategorieën door alle bestuursorganen. Deze verplichting is nu nog niet van kracht, maar treedt gefaseerd in werking (per informatiecategorie) omdat organisaties tijd nodig hebben de openbaarmaking van de verschillende categorieën voor te bereiden en in te richten.

De uitrol van de Wet Open Overheid is alleen haalbaar met inzet van digitalisering en automatisering van informatieprocessen. eData heeft hiervoor de WOO-straat ontwikkeld en bevat :

 1. eZoeken ( het digitaal razendsnel zoeken, vinden en verzamelen in alle aangesloten bronnen)
 2. eAnonimiseren (Het verzamende dossier in een druk op de knop anonimiseren inclusief vermelding grondslagen uit de WOO)
 3. ePubliceren (Naast het delen van een Woo-verzoek met de verzoeker moeten Woo-documenten actief- en passief openbaar gemaakt worden op een publicatieomgeving van jouw organisatie.)
 4. eWaarmerken (Met een eWaarmerk kan zichtbaar worden gemaakt uit welke organisatie de informatie afkomstig is en in hoeverre de informatie conform origineel is.)
 1. wetten en andere algemeen verbindende voorschriften
 2. overige besluiten van algemene strekking
 3. ontwerpen van wetten, andere algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten
  van algemene strekking waarover een extern advies is gevraagd, inclusief de
  adviesaanvraag
 4.  inzicht in organisatie en werkwijze, waaronder de taken en bevoegdheden van de
  organisatieonderdelen
 5. de bereikbaarheid van het bestuursorgaan en zijn organisatieonderdelen en de wijze
  waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend
 6. bij de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal, provinciale staten,
  gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen ter behandeling ingekomen
  stukken
 7. vergaderstukken en verslagen van de Kamers en de verenigde vergadering der StatenGeneraal
 8. vergaderstukken en verslagen van de vertegenwoordigende lichamen van decentrale
  overheden
 9. agenda’s en besluitenlijsten van de hoogste bestuurlijke organen van openbare lichamen
 10. adviezen
 11. convenanten
 12. jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen
 13. verplichtingen tot verstrekking van subsidies, anders dan met een beschikking;
 14. Woo-verzoeken, -besluiten en verstrekte informatie
 15. onderzoeksrapporte
 16. beschikkingen
 17. klachtoordelen
 • U kunt een Woo-verzoek het beste schriftelijk indienen. Bijvoorbeeld per e-mail. 
 • U stuurt uw Woo-verzoek naar een organisatie die onder de Wet open overheid valt. Bij Informatie Rijksoverheid kunnen ze u vertellen welke organisaties dat zijn en wat het adres is.
 • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt. Het kan zijn dat u nog wordt gebeld door de overheid, met wat extra vragen. Het is dus handig als u bij het verzoek ook uw telefoonnummer doorgeeft.

Bron: Rijksoverheid

MEER INFO

Meer informatie over onze doelgroep, klantenbehoefte, onze betrokkenheid en de support die wij leveren?

Neem dan een kijkje op onze klantenpagina.

eDATA KLANTEN

WAT KLANTEN ZEGGEN OVER ONS

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij eSpecialisten?