// Module eAnonimiseren

Het gemak van automatisch anonimiseren met onze slimme software

Wij geloven we in de kracht van automatisering. Door documenten te anonimiseren met de inzet van eAnonimiseren, anonimiseert u nagenoeg alle documenten automatisch.

ANONIMISEREN ALS INTEGRALE OPLOSSING

Nederland wordt steeds transparanter. Door wet- en regelgeving als de Wet open overheid (Woo) en Wet elektronische publicaties (Wep) neemt de hoeveelheid te publiceren documenten in een hoog tempo toe.

Hierdoor is het extra belangrijk om rekening te houden met tegenstrijdige belangen zoals privacy van personen en de AVG.

Het gebruik van slimme, eenvoudige en veilige software om te anonimiseren is eigenlijk een must-have voor iedere overheidsorganisatie.

Dit kan met de module eAnonimiseren binnen ons eData Portaal!

anonimiseren-met-module-eanonimiseren

Gebruikersvriendelijke
en efficiënte oplossing

Het nieuwe eAnonimiseren is veel gebruikersvriendelijker en efficiënter geworden.

Onze nieuwe gebruikersapplicatie bied je als gebruiker de mogelijkheid met slimme tools en de behulp van AI software documenten snel en veilig te anonimiseren.

Documenten worden door de software geanalyseerd en voor je klaargezet om de suggesties te beoordelen en eventuele wijzigingen te doen.

In het validatiescherm heb je een breed scala aan handige tools om jouw documenten of dossier zo snel mogelijk te anonimiseren.

Met een druk op de knop worden de gecontroleerde documenten onomkeerbaar geanonimiseerd.  

Geïnteresseerd in de module eAnonimiseren of de aanschaf van het hele eData Portaal?

Altijd een koppeling met uw systeem beschikbaar !

Het anonimiseerproces wordt nog eenvoudiger wanneer je het integreert in je werkproces. eAnonimiseren heeft een breed scala aan beschikbare koppelingen met zaaksystemen, DMS-systemen, vakapplicaties en SharePoint/Teams. Staat jouw gewenste koppeling hier nog niet bij? Grote kans dat we dit samen met onze partner Enable U voor je kunnen realiseren.


Er is al een uniforme koppeling naar onze oplossing eAnonimiseren. Nieuwe applicaties kunnen eenvoudig worden aangesloten op ons uniforme koppelvlak.

Koppelingen met eAnonimiseren worden aangeboden als Managed Integrations van Enable U. Dit heeft verschillende voordelen:

 • Lagere kosten door standaard koppelingen
 • Veilig en strak beheerd
 • Monitoring en Logging Dashboard op het Managed Integrations cloud platform

eAnonimiseren
maakt het makkelijk

Digitale toegankelijkheid

Bij het anonimiseren van de documenten wordt er rekening gehouden met eisen rondom Digitale toegankelijkheid.

Zo zijn de geanonimiseerde resultaten voor te lezen door voorleessoftware en worden geanonimiseerde delen benoemd. Hierbij is het van belang dat de input ook aan de eisen voldoet.

// eenvoudig gebruik

Het delen van documenten

Een belangrijke een veelvoorkomende stap binnen het anonimiseerproces is het opvragen van een zienswijze op een gecontroleerd dossier.

Met eAnonimiseren kun je gecontroleerde documenten eenvoudig delen met betrokkenen om een zienswijze op te vragen.

Voor geanonimiseerde documenten of dossiers bij Woo-verzoeken kan het dossier ook eenvoudig via een beveiligde verbinding gedeeld worden met de verzoeker.

Veel gestelde vragen over anonimiseren

Bij het anonimiseren worden persoonsgegevens zo aangepast dat deze niet meer gebruikt kunnen worden om de betreffende persoon te i
Nederland wordt steeds transparanter. Door wet- en regelgeving als de Wet open overheid (Woo) en Wet elektronische publicaties (Wep) neemt de hoeveelheid te publiceren documenten in een hoog tempo toe.

Om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen zijn er wetten en regels die de privacy van burgers beschermt. Door deze regels zijn we verplicht om de persoonsgegevens te anonimiseren.

eAnonimiseren helpt je bij het voldoen aan wet- en regelgeving.

 

 

eData heeft software ontwikkeld om documenten automatisch te anonimiseren. Deze software analyseert de documenten op (bijzondere) persoonsgegevens uit de AVG en geeft hier suggesties voor.

Ook helpt de software bij het toepassen van juridische grondslagen (redenen voor anonimiseren) door automatisch grondslagen vanuit bijvoorbeeld de Woo aan de suggesties te koppelen

 

 

De suggesties en grondslagen worden bij het anonimiseren verwerkt in het nieuwe document.

De gevoelige gegevens worden onomkeerbaar uit het document verwijderd en vervangen voor een (zwart) gelakt veld.

Bij de toepassing van grondslagen worden deze getoond op de gelakte velden. Hierdoor is eAnonimiseren gegarandeerd veilig en is het resultaat onomkeerbaar.

 

 

 

 

 

Met eAnonimiseren worden persoons- en adresgegevens, handtekeningen, rekening- en telefoonnummers automatisch herkend en geanonimiseerd. Na een eventuele controle en goedkeuring worden de documenten direct beschikbaar gesteld in PDF/A formaat en zijn daarmee geschikt voor directe publicatie. Dat biedt grote voordelen:

 • Een hoge mate van efficiëntie en nauwkeurigheid.
 • De software herkent privacygevoelige informatie beter dan een getrainde medewerker.
 • De software doet het werk, medewerkers controleren en vullen aan waar nodig.
 • Privacygevoelige gegevens zijn voorzien van een zwarte balk en de juiste Woo-grondslag. (eAnonimiseren is onomkeerbaar en voorkomt datalekken).
 • eAnonimiseren verwerkt bijna alle documentsoorten waaronder e-mails en bouwtekeningen.
 • Via onze ZGW API is eAnonimiseren eenvoudig te koppelen met uw zaaksysteem, DMS, taakspecifieke applicaties en integratieplatforms als Enable U.

 

KOMT U ER NIET UIT? ANONIMISEREN UITBESTEDEN KAN BIJ ONS!

Steeds meer klanten van ons vragen of het mogelijk is om documenten voor hen te eAnonimiseren. Vaak omdat dit toch weer extra tijd kost of omdat ze er de mankracht niet voor hebben. Daarom hebben we naast een tijdelijk abonnement ook de mogelijkheid om het anonimiseren (tijdelijk) aan ons uit te besteden. U hoeft het niet in uw organisatie te beleggen – wij regelen alles voor u. U krijgt een exclusieve en veilige online-omgeving om uw bestanden en documenten aan te bieden. Wij anonimiseren deze voor u en leveren de geanonimiseerde resultaten binnen enkele dagen – tegen een vooraf overeengekomen bedrag – aan u op.

Klik hier voor meer informatie over het uitbesteden van anonimiseren.

ALTIJD EEN KOPPELING MET UW SYSTEEM BESCHIKBAAR !

Het anonimiseerproces wordt nog eenvoudiger wanneer je het integreert in je werkproces. eAnonimiseren heeft een breed scala aan beschikbare koppelingen met zaaksystemen, DMS-systemen, vakapplicaties en SharePoint/Teams. Staat jouw gewenste koppeling hier nog niet bij? Grote kans dat we dit samen met onze partner Enable U voor je kunnen realiseren.


Er is al een uniforme koppeling naar onze oplossing eAnonimiseren. Nieuwe applicaties kunnen eenvoudig worden aangesloten op ons uniforme koppelvlak.

Koppelingen met eAnonimiseren worden aangeboden als Managed Integrations van Enable U. Dit heeft verschillende voordelen:

 • Lagere kosten door standaard koppelingen
 • Veilig en strak beheerd
 • Monitoring en Logging Dashboard op het Managed Integrations cloud platform

Meer informatie over deze module, een afspraak maken of direct starten?

Neem dan contact met ons op door het formulier in te vullen op onze contactpagina.