Development
partnerovereenkomst edata en enableu

Innovatieve samenwerking bekrachtigd.

Goed nieuws: Tussen Enable U en eData is een partnerovereenkomst gesloten. Enable U realiseert en beheert koppelingen tussen een veelvoud aan softwarepakketten en databronnen en eData ontsluit de bronnen en maakt het mogelijk om eenvoudig over bronnen heen te kunnen zoeken en vinden.

 eData is de Elastic partner in de overheid en heeft met haar gespecialiseerde kennis over data ontsluiting, beveiliging, privacy, archief wet- en regelgeving alle kennis in huis overheidsorganisaties te ondersteunen.

 Op de foto tekenen Marco van den Brandhof namens eData en Niels Beckers namens Enabe U de overeenkomst.