HET eDATA PORTAAL

DÉ oplossing voor het voldoen aan de Woo!

Producten in het edata portaal zijn direct inzetbaar

eData heeft in nauwe samenwerking met een aantal overheidsorganisaties de oplossing ontwikkeld: Het eData Portaal. 

Het eData Portaal bestaat uit volledig geïntegreerde modules die ook los te gebruiken zijn.

Het eData Portaal vormt de centrale voorziening van waaruit de zes modules kunnen worden aangeroepen. Daarnaast wordt in het eData portaal ook functioneel beheer uitgevoerd, zoals de configuratie van de modules.

edata-portaal

Samenwerking met andere modules

Door de documenten te selecteren worden deze klaargezet in de module eAnonimiseren. Vervolgens worden deze documenten automatisch gewaarmerkt via de eWaarmerken module. En natuurlijk kan daarna de keuze worden gemaakt om deze geanonimiseerde documenten te publiceren.

Wanneer PLOOI de definitieve specificaties heeft vastgesteld zal de publicatie-module, geautomatiseerd de gegevens en de juiste metadata publiceren. Maar ook publiceren naar DROP of een eigen omgeving is mogelijk.

De archiveringsmodule heeft daarnaast extra functionaliteiten zoals het kunnen draaien van vernietigingslijsten, het (geautoriseerd) kunnen wijzigen van metadata en logging op gebruik en het raadplegen van allerlei bestandsformaten.

Uiteraard kunnen de modules ook los gebruikt worden.

HOE WERKT HET eDATA PORTAAL?

Via het dashboard kan eenvoudig een van de zes modules worden aangeklikt.

Als de betreffende module is geactiveerd, kan gebruik worden gemaakt van de specifieke functionaliteit.

Zo kan men vanuit het eData Portaal de module eZoeken aanklikken om vervolgens alle relevante bronnen, zoals het zaaksysteem, DMS, e-mail, applicaties en netwerkschijven te doorzoeken. Op deze manier kunnen er documenten worden gevonden die in aanmerking komen om te worden geanonimiseerd.

PRODUCTEN IN HET eDATA PORTAAL

eZoeken

Door deze module te koppelen kan eenvoudig worden gezocht over alle aangesloten bronnen.


Lees meer..

eArchiveren

eArchief kan gezien worden als een verzamelplaats waar alle archiefwaardige stukken opgeslagen en ontsloten worden.


Lees meer..

eAnonimiseren

Met deze module kan informatie geanonimiseerd worden, voordat deze gepubliceerd wordt.


Lees meer..

edata-portaal
ePubliceren
(eDataloket)

Met deze module kan vanuit het eDataloket straks, als PLOOI de definitieve specificaties heeft vastgesteld, geautomatiseerd een link naar de gegevens doorgegeven worden inclusief de juiste metadata


Lees meer..

eMetadateren

Met deze module kan snel een grote hoeveelheden aan informatie en bestanden automatisch van metadata worden voorzien.


Lees meer..

eWaarmerken

Deze module zorgt ervoor dat alle actieve en passieve te publiceren informatie voorzien wordt van een wettelijk geaccepteerd eWaarmerk.


Lees meer..

BROCHURE HET eDATA PORTAAL

Het eData Portaal biedt volledige ondersteuning voor het voldoen aan de Woo. Hiervoor hebben we een aantal modules ontwikkeld die we ook in deze brochure beschrijven.

Wilt u meer weten over onze direct inzetbare producten of wilt u meteen een product aanvragen?

Neem dan contact met ons op door het formulier in te vullen op onze contactpagina.

Meer informatie, een afspraak maken of direct starten?

Neem dan contact met ons op door het formulier in te vullen op onze contactpagina.