Informatie
geanonimiseerde-gegevens

Wat zijn geanonimiseerde gegevens?

Wat zijn geanonimiseerde gegevens?

Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens waaruit alle directe en indirecte persoonsgegevens zijn verwijderd, zodat deze niet meer herleidbaar zijn naar een individu. Door gegevens te anonimiseren, wordt de privacy van individuen beschermd en wordt voorkomen dat deze gegevens kunnen worden misbruikt of in verkeerde handen terechtkomen. Anonimisering van gegevens is een belangrijk onderdeel van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en wordt steeds vaker toegepast door organisaties die met persoonsgegevens werken.

PDF anonimiseren.

Als je documenten openbaar maakt is het belangrijk om de persoonsgegevens te anonimiseren. Door het anonimiseren van gegevens kunnen deze niet herleid worden naar een individu. Bijvoorbeeld bij het anonimiseren van een pdf-document. Hierbij worden alle persoonlijke informatie en andere privacygevoelige gegevens die terug te leiden zijn naar een individu uit het document verwijderd.

Ook is het belangrijk het anonimiseren van data, bijvoorbeeld metadata of datasets. Hier kunnen namelijk ook privacygevoelige gegevens staan. Het anonimiseren van pdf-documenten is daarom essentieel voor overheidsorganisaties en andere organisaties die documenten openbaar maken. Door tekst en data te anonimiseren in een pdf worden deze gegevens beschermd.

Documenten anonimiseren.

Het anonimiseren van documenten gaat verder dan alleen het anonimiseren van pdf-bestanden. Het gaat om het anonimiseren van alle soorten documenten waar persoonsgegevens in kunnen voorkomen. Door het anonimiseren van documenten worden gegevens anonimiseren volgens AVG-richtlijnen uitgevoerd en worden geanonimiseerde data beschermd tegen mogelijke inbreuk op wet- en regelgeving en privacy van belanghebbenden.

Het anonimiseren van documenten wordt belangrijker in een wereld waarin data en persoonsgegevens vaker openbaar worden gemaakt. Het is daarom van groot belang dat organisaties zich bewust zijn van de risico’s en het belang van het anonimiseren van gegevens in documenten waar deze gegevens in staan. Met eAnonimiseren kan vooraf worden bepaald in welke documenten persoonsgegevens staan, zodat deze direct geanonimiseerd kunnen worden. Onze oplossing werkt met de meeste bestandsformaten.

Anonimiseren of pseudonimiseren?

Het verschil tussen anonimiseren en pseudonimiseren zit hem in het feit dat persoonsgegevens bij pseudonimisering getransformeerd worden zodat deze niet direct te herleiden zijn naar een individu. Bij anonimisering zijn de persoonsgegevens helemaal niet meer herleidbaar naar een individu.

Het pseudonimiseren van gegevens zal in de toekomst toenemen, omdat dit meer mogelijkheden biedt voor het hergebruiken van data zonder dat de privacy van individuen in gevaar komt. Wanneer het toch belangrijk is dat gegevens niet te herleiden zijn naar een individu, raden we anonimiseren aan.

Meer informatie over het anonimiseren?

We hebben een hele pagina met informatie over de Module eAnonimiseren. De module biedt ondersteuning bij het efficiënt en eenvoudig afhandelen van Woo verzoeken.

Wij organiseren regelmatig gratis webinars waar we u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen.
Inschrijven kan via onze webinar pagina.