Producten met
Enterprise search oplossing

Wat is
Enterprise Search

Enterprise search is een oplossing voor het zoeken en vinden van gegevens en informatie binnen alle bronsystemen.

Met onze oplossing kunnen gebruikers vanaf één centraal punt zoeken naar informatie verspreid over verschillende informatiebronnen waar zij recht op hebben.

Zo is al uw informatie laagdrempelig en veilig toegankelijk.

eData en
Enterprise Search

eData heeft op het gebied van Enterprise Search meerdere directe inzetbare producten voor uw organisatie. Deze producten zijn ontwikkeld in samenwerking met onze klanten en daarmee zeer praktijkgericht.
Dit komt de productiviteit en efficiëntie ten goede !

CONTACT

Wilt u meer weten over onze direct inzetbare producten of wilt u meteen een product aanvragen?

Neem dan contact met ons op door het formulier in te vullen op onze contactpagina

 

// producten index

KANT EN KLARE PRODUCTEN

Op deze pagina zijn een aantal voorbeelden beschreven van kant en klare producten. 

Daarnaast zijn we in staat om snel en adequaat nieuwe vraagstukken op het gebied van zoeken, vinden en ontsluiten samen met u op te pakken. 

Klik op het product voor de juiste informatie.

Organisaties die op brede schaal grote hoeveelheden data, informatie en documenten willen kunnen zoeken, vinden, ontsluiten en integreren zijn het meest gebaat bij de inzet van Enterprise Search. Door gebruik te maken van standaard componenten kunnen wij snel aan uw vraag voldoen. De Enterprise Search oplossing kan worden gevoed met al uw databronnen waaronder: netwerkschijven, taak specifieke applicaties, zaaksystemen documenten, databases en websites. Het formaat maakt niet uit. De oplossing indexeert de data en maakt deze doorzoekbaar, we slaan de documenten zelf dus niet op! Zodra de data toegevoegd is, wordt deze ook direct en razendsnel weergegeven bij de zoekresultaten.

Zo krijgen gebruikers een integraal beeld van informatie over meerdere bronsystemen. Vanzelfsprekend houden we rekening met de rechten die gebruikers hebben in de betreffende bronsystemen.

Enterprise Search biedt maatwerk voor veel vraagstukken en is te combineren met onderstaande standaard eData producten. Zo maken onze klanten gebruik van Enterprise Search in combinatie met eAnonimiseren. Immers bij een WOO verzoek moet men voldoen aan de volledigheid van de te aanleveren informatie.

Met deze oplossing bent u in staat om verbanden te leggen en zaakinformatie te ontdekken, groeperen en analyseren. Alle e-mailberichten in uw organisatie zijn met deze module direct toegankelijk en u heeft inzicht in de inhoud en samenhang. Op basis van dit inzicht kunt u direct de nodige vervolgacties ondernemen, zoals het ontsluiten (doorzoekbaar maken), archiveren, opschonen en vernietigen.
Veel organisaties hebben meerdere Document Management Systemen (DMS-en) en Record Management Applicaties (RMA’s). Er worden nieuwe systemen ingevoerd, maar er kan geen afscheid genomen van de oude systemen. Simpelweg omdat de oude systemen (mogelijk) nog informatie bevat die de organisatie nodig kan hebben. Met onze oplossing kunt u de oude systemen doorzoeken, toegankelijk maken en de informatie inclusief samenhang ontsluiten. Op basis van dit inzicht kunt u de nog benodigde informatie blijvend ontsluiten en in de meeste gevallen uw oude systemen uitfaseren.
Een andere belangrijke databron zijn de vele verschillende applicaties in uw organisatie. U kunt daarbij denken aan aan de grote hoeveelheid taakspecifieke applicaties en ook uw zaaksysteem. De systemen staan bovendien deels in uw eigen ICT-omgeving (on premise) en in de Cloud (SaaS). De module Applicatie analyse biedt u de mogelijkheid om uw gewenste systemen te doorzoeken en ook in combinatie met de andere modules de samenhang weer te geven. U heeft daardoor niet alleen inzicht, maar bent bovendien in staat om eventuele oude, overbodige systemen uit te faseren.
Veel data staat op netwerkschijven in organisaties. De informatie op deze netwerkschijven wordt vaak langdurig bewaard, omdat niemand weet wat er op staat en waar dit staat en het opschonen een vervelende en tijdrovende klus is. De benodigde capaciteit neemt daardoor alsmaar toe. In de organisatie meer weet wat erop staat. De module Netwerkschijven analyse maakt uw netwerkschijven toegankelijk en biedt u inzicht in de informatie en de samenhang. Deze module zorgt dus voor structuur en inzicht en stelt u in staat om uw netwerkschijven op te schonen en de nog benodigde informatie overzichtelijk te ontsluiten voor alle betrokkenen.

Meer informatie over onze producten met Enterprise-Search, een afspraak maken of direct starten?

Neem dan contact met ons op door het formulier in te vullen op onze contactpagina.