Producten met
Enterprise search oplossing

// wij denken graag met u mee
eData heeft op het gebied van Enterprise Search meerdere directe inzetbare producten voor uw organisatie.
Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met onze klanten en daarmee zeer praktijkgericht.

Op deze pagina zijn een aantal voorbeelden beschreven.
Daarnaast zijn we in staat om snel en adequaat nieuwe vraagstukken op het gebied van zoeken, vinden en ontsluiten samen met u op te pakken. Neem gerust contact met ons op!

// producten index

Kant en klare producten

Klik op het product voor de juiste informatie
Organisaties die op brede schaal grote hoeveelheden data, informatie en documenten willen kunnen zoeken, vinden, ontsluiten en integreren zijn het meest gebaat bij de inzet van Enterprise Search. Door gebruik te maken van standaard componenten kunnen wij snel aan uw vraag voldoen. De Enterprise Search oplossing kan worden gevoed met al uw databronnen waaronder: netwerkschijven, taak specifieke applicaties, zaaksystemen documenten, databases en websites. Het formaat maakt niet uit. De oplossing indexeert de data en maakt deze doorzoekbaar. Zodra de data is toegevoegd wordt deze ook direct en razendsnel weergegeven bij de zoekresultaten. Enterprise Search biedt maatwerk voor alle vraagstukken en is te combineren met onderstaande standaard eData producten.
Met deze oplossing bent u in staat om verbanden te leggen en zaakinformatie te ontdekken, groeperen en analyseren. Alle e-mailberichten in uw organisatie zijn met deze module direct toegankelijk en u heeft inzicht in de inhoud en samenhang. Op basis van dit inzicht kunt u direct de nodige vervolgacties ondernemen, zoals het ontsluiten (doorzoekbaar maken), archiveren, opschonen en vernietigen.
Veel organisaties hebben meerdere Document Management Systemen (DMS-en) en Record Management Applicaties (RMA’s). Er worden nieuwe systemen ingevoerd, maar er kan geen afscheid genomen van de oude systemen. Simpelweg omdat de oude systemen (mogelijk) nog informatie bevat die de organisatie nodig kan hebben. Met onze oplossing kunt u de oude systemen doorzoeken, toegankelijk maken en de informatie inclusief samenhang ontsluiten. Op basis van dit inzicht kunt u de nog benodigde informatie blijvend ontsluiten en in de meeste gevallen uw oude systemen uitfaseren.
Een andere belangrijke databron zijn de vele verschillende applicaties in uw organisatie. U kunt daarbij denken aan aan de grote hoeveelheid taakspecifieke applicaties en ook uw zaaksysteem. De systemen staan bovendien deels in uw eigen ICT-omgeving (on premise) en in de Cloud (SaaS). De module Applicatie analyse biedt u de mogelijkheid om uw gewenste systemen te doorzoeken en ook in combinatie met de andere modules de samenhang weer te geven. U heeft daardoor niet alleen inzicht, maar bent bovendien in staat om eventuele oude, overbodige systemen uit te faseren.
Veel data staat op netwerkschijven in organisaties. De informatie op deze netwerkschijven wordt vaak langdurig bewaard, omdat niemand weet wat er op staat en waar dit staat en het opschonen een vervelende en tijdrovende klus is. De benodigde capaciteit neemt daardoor alsmaar toe. In de organisatie meer weet wat erop staat. De module Netwerkschijven analyse maakt uw netwerkschijven toegankelijk en biedt u inzicht in de informatie en de samenhang. Deze module zorgt dus voor structuur en inzicht en stelt u in staat om uw netwerkschijven op te schonen en de nog benodigde informatie overzichtelijk te ontsluiten voor alle betrokkenen.
edata
Natuurlijk staat de informatie die u nodig heeft niet alleen in uw eigen organisatie. In veel gevallen is ook inzicht in informatie van en bij ketenpartners nodig. De module Ketenbrede analyse zorgt ervoor dat informatie bij ketenpartners gestructureerd toegankelijk wordt voor u. Uiteraard kunt u er ook voor zorgen dat uw informatie toegankelijk gemaakt wordt voor uw ketenpartners.
Door de introductie van Smartphones en Tablets wordt massaal gebruik gemaakt van berichtenservices. Inmiddels heeft WhatsApp in Nederland 11,5 miljoen gebruikers. Berichtenservices worden ook massaal ingezet door overheidsorganisaties. Vanwege het informele en vluchtige karakter van de communicatie werd tot voor kort breed gedacht dat tekstberichten niet als te archiveren documenten van de overheid gelden. Niets is minder waar. Op 20 maart 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) een uitspraak gedaan over de vraag of de Wet open overheid (Woo) van toepassing is op SMS- en WhatsApp-berichten. De uitspraak is helder: op SMS- en WhatsApp-berichten over een bestuurlijke aangelegenheid is de Woo van toepassing. Ongeacht of deze berichten op de zakelijke of privé telefoon van een bestuurder of ambtenaar staan. Dit betekent dat berichten voortaan bij een Woo-verzoek moeten worden betrokken. Bestuursorganen moeten ervoor zorgen dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de aanspraken op openbaarheid van documenten die aan de Woo kunnen worden ontleend. eBerichtenservice zorgt voor archivering, opslag en ontsluiting van berichten in uw organisatie.
Gemeenten hebben veel werk aan de handhaving van WOZ objecten die op een zogenaamde mutatie signaleringslijst staan. eData heeft op basis van een gebiedsanalyse, de prioritering van objecten en een capaciteitsplanning een geografische kaart gemaakt waarop de betreffende objecten in beeld worden gebracht. Door objecten verschillende kleuren te geven wat prioriteit betreft ontstaat er een overzicht met geclusterde objecten die effectief (fysiek) kunnen worden beoordeeld.
Veel Raadsinformatie is niet geïndexeerd waardoor het niet mogelijk is om inhoudelijk op een onderwerp te zoeken. Er wordt in een dergelijk geval alleen op de titel gezocht, waardoor het zoekresultaat zeer beperkt is. Door Elastic in te zetten hebben wij het mogelijk gemaakt om op de volledige inhoud van documenten (full text) te zoeken. Daardoor zijn de zoekresultaten niet alleen snel (milliseconden), maar ook volledig en goed gestructureerd. Uw Raadsinformatie is daarmee optimaal toegankelijk voor uw organisatie en voor uw inwoners en ondernemers.
Bij vermoeden van fraude zou u het liefst alle relevante data direct ter beschikking hebben. eData maakt het mogelijk om alle mogelijk bronnen in korte tijd te ontsluiten en de informatie volledig vindbaar te maken. Door de zoekresultaten snel te optimaliseren en in combinatie met relevante informatie te tonen uit grote hoeveelheden data kan er effectief resultaat worden geboekt. Dit komt er concreet op neer dat wij in een paar dagen tijd in staat zijn om uit tien- tot honderdduizenden documenten informatie te ontsluiten die u nodig heeft om fraude te detecteren of juist uit te sluiten.

Contact


 Wilt u meer weten over onze direct inzetbare producten of wilt u meteen een product aanvragen? 

Neem dan contact met ons op door het formulier in te vullen op onze contactpagina