Producten met
Enterprise search oplossing

Wij denken graag
met u mee
eData heeft op het gebied van Enterprise Search meerdere directe inzetbare producten voor uw organisatie.
Deze producten zijn ontwikkeld in samenwerking met onze klanten en daarmee zeer praktijkgericht.

Op deze pagina zijn een aantal voorbeelden beschreven van kant en klare producten. 

Daarnaast zijn we in staat om snel en adequaat nieuwe vraagstukken op het gebied van zoeken, vinden en ontsluiten samen met u op te pakken. 

Neem gerust contact met ons op!

CONTACT


 Wilt u meer weten over onze direct inzetbare producten of wilt u meteen een product aanvragen? 

Neem dan contact met ons op door het formulier in te vullen op onze contactpagina

// producten index

KANT EN KLARE PRODUCTEN

Klik op het product voor de juiste informatie
Organisaties die op brede schaal grote hoeveelheden data, informatie en documenten willen kunnen zoeken, vinden, ontsluiten en integreren zijn het meest gebaat bij de inzet van Enterprise Search. Door gebruik te maken van standaard componenten kunnen wij snel aan uw vraag voldoen. De Enterprise Search oplossing kan worden gevoed met al uw databronnen waaronder: netwerkschijven, taak specifieke applicaties, zaaksystemen documenten, databases en websites. Het formaat maakt niet uit. De oplossing indexeert de data en maakt deze doorzoekbaar. Zodra de data is toegevoegd wordt deze ook direct en razendsnel weergegeven bij de zoekresultaten. Enterprise Search biedt maatwerk voor alle vraagstukken en is te combineren met onderstaande standaard eData producten.
Met deze oplossing bent u in staat om verbanden te leggen en zaakinformatie te ontdekken, groeperen en analyseren. Alle e-mailberichten in uw organisatie zijn met deze module direct toegankelijk en u heeft inzicht in de inhoud en samenhang. Op basis van dit inzicht kunt u direct de nodige vervolgacties ondernemen, zoals het ontsluiten (doorzoekbaar maken), archiveren, opschonen en vernietigen.
Veel organisaties hebben meerdere Document Management Systemen (DMS-en) en Record Management Applicaties (RMA’s). Er worden nieuwe systemen ingevoerd, maar er kan geen afscheid genomen van de oude systemen. Simpelweg omdat de oude systemen (mogelijk) nog informatie bevat die de organisatie nodig kan hebben. Met onze oplossing kunt u de oude systemen doorzoeken, toegankelijk maken en de informatie inclusief samenhang ontsluiten. Op basis van dit inzicht kunt u de nog benodigde informatie blijvend ontsluiten en in de meeste gevallen uw oude systemen uitfaseren.
Een andere belangrijke databron zijn de vele verschillende applicaties in uw organisatie. U kunt daarbij denken aan aan de grote hoeveelheid taakspecifieke applicaties en ook uw zaaksysteem. De systemen staan bovendien deels in uw eigen ICT-omgeving (on premise) en in de Cloud (SaaS). De module Applicatie analyse biedt u de mogelijkheid om uw gewenste systemen te doorzoeken en ook in combinatie met de andere modules de samenhang weer te geven. U heeft daardoor niet alleen inzicht, maar bent bovendien in staat om eventuele oude, overbodige systemen uit te faseren.
Veel data staat op netwerkschijven in organisaties. De informatie op deze netwerkschijven wordt vaak langdurig bewaard, omdat niemand weet wat er op staat en waar dit staat en het opschonen een vervelende en tijdrovende klus is. De benodigde capaciteit neemt daardoor alsmaar toe. In de organisatie meer weet wat erop staat. De module Netwerkschijven analyse maakt uw netwerkschijven toegankelijk en biedt u inzicht in de informatie en de samenhang. Deze module zorgt dus voor structuur en inzicht en stelt u in staat om uw netwerkschijven op te schonen en de nog benodigde informatie overzichtelijk te ontsluiten voor alle betrokkenen.