// Module ePubliceren

Publiceren van informatie
Zò kun je voldoen aan de Woo en Wep!

Dè totaaloplossing voorhet openbaar maken van informatie

PUBLICEREN VAN INFORMATIE MET DE MODULE ePUBLICEREN

Het doel van de Wet open overheid (Woo) en de Wet elektronische publicaties (Wep) zijn gericht op het transparanter worden van de overheid.

Sinds de ingang van de Woo en de Wep is het voor overheden van groot belang dat zij op een gestructureerde wijze actief- en passief openbaar kunnen maken, inclusief de digitale terinzagelegging.

Zodra de te openbaar maken informatie verzameld en geanonimiseerd is, moet de informatie binnen de wettelijke termijn naar buiten toe.

Het publiceren van informatie kan eenvoudig en efficiënt met onze module ePubliceren.

publiceren-van-informatie-met-module-epubliceren
// totaaloplossing

Voor openbaar maken
en publiceren van informatie

De module ePubliceren biedt je organisatie de mogelijkheid deze informatie openbaar te maken of te publiceren naar DROP, de Woo-index, een eigen publicatiewebsite en naar het eData Loket.

// gebruiksvriendelijk

het edata loket

Deze oplossing is bedoeld om de openbaar gemaakte en gepubliceerde informatie samen te brengen in een portaal dat zeer eenvoudig doorzoekbaar is voor belanghebbenden. 

Sluit het eData Loket aan op de belangrijkste systemen binnen jouw organisatie en publiceer direct bij de bron. Het eData Loket indexeert de openbare informatie en toont de zoekopdracht in milliseconden. 

Een gebruikersvriendelijk zoekscherm met filters zorgt ervoor dat de bezoeker de juiste informatie makkelijk en snel gevonden heeft. De actief openbaar gemaakte stukken, het Woo-verzoek of de digitale terinzage legging kan daarna direct bekeken en gedownload worden.

 

Kijk ook eens naar de andere beschikbare modules!

Meer informatie over deze module, een afspraak maken of direct starten?

Neem dan contact met ons op door het formulier in te vullen op onze contactpagina.